Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Mapa

Pondelok 15. 7. 2024
Počet návštev: 1669918

Súkromná stredná odborná škola

Vitajte na stránkach našej školy

 

Novinky

 • Na záver roka sme ešte stihli navštíviť výstavnú sieň OKS (Oravské kultúrne stredisko). Študentov I.A a II.B oslovilo torzo tela zo sadry, netradičné portréty z polystyrénu a látky, motív krajiny, realistický portrét dámy akoby z obdobia biedermeieru, šachové figúrky z hliny, portrét mladého dievčaťa neokonceptuálneho charakteru, tlačená grafika, objekt a abstraktne ladené práce. Študenti ohodnotili výstavu pozitívne a je im inšpiráciou v ich štúdiu.

 • Žiaci úspešne ukončili štúdium vo svojom odbre (kaderník, murár, stolár, stavebná výroba). Praktické aj záverečné skúšky zvládli s dobrým hodnotením.

 • Študenti opäť zažili trocha adrenalínu, keď splavili rieku Oravu z Oravského Podzámku do Dolného Kubína. Rafting sa im páčil. Okrem výhľadov si študenti odniesli aj krásne zážitky. Organizátorom ďakujeme.

 • Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že naša škola SSOŠ DK, uskutoční II. kolo prijímacích pohovorov pre žiakov, kt. sa z rôznych príčin nedokázali umiestniť na strednú školu, dňa: 20.06.2024 o 08:00 hod. v budove školy. V prílohe nájdete zoznam učebných aj študijných odborov, kde máme ešte voľné miesta na štúdium.

  Naša škola ponúka aj internát.

  V prípade záujmu okamžitej prehliadky, disponuje škola virtuálnou prehliadkou školy TU: https://sukromnaskolazemko.edupage.org/text23/

  2_KOLO_PRIJIMACICH_POHOVOROV_20_06_2024.pdf

 • Prostredníctvom prednášky PRAVDA O DROGÁCH boli žiakom I.A, I.B, II.A, II.B a I.N triedy odovzdané informácie o tom, ako drogy ovplyvňujú fungovanie tela a mysle človeka. Bolo to podané tak, aby týmto informáciám porozumeli, vedeli s nimi pracovať a mali šancu vybrať si svoju vlastnú cestu.

  Prednáška prebehla formou živej diskusie medzi prednášateľkou p. Adelkou Prekopovou a triedou. Boli rozobrané tieto témy:

  • ČO znamená pojem PRAVDA a čo presne sú DROGY
  • AKO fungujú drogy v tele a ako vplýv
 • Počas maturít sme stihli navštíviť aj Oravský hrad a hasičskú zbrojnicu v Dolnom Kubíne.

 • Študenti z odboru: Vlasová kozmetika, kozmetik a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby majú maturitu úspešne za sebou. Keďže prvý krôčik dospelosti už zvládli, želáme im do budúcna nech do života vykročia tou správnou nohou a nech sa im len a len darí.

 • Srdečne gratulujeme všetkým maturantom k úspešnému zvládnutiu praktickej časti MS.

 • Srdečne gratulujeme všetkým maturantom k úspešnému zvládnutiu praktickej časti MS.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria