Maturitný rozvrh 2024

Maturitný rozvrh 2024

                  

                    Maturitný rozvrh 2023/24

      ústna forma internej časti (SJL, ANJ, NEJ)

        teoretická časť odbornej zložky (KOZ, PVRS)

 

Deň:

ANJ -  

               

PVRS - 

               

 

Deň:

SJL -

 

KOZ - 

 

 

Deň:

 

ANJ - 

SJL - 

           

 

 

Maturitný rozvrh 2023/24             

       PČOZ – praktická časť odbornej zložky

 

PVRS  -  Podnikanie v remeslách a službách  

 

KOZ    -    Kozmetik

  - pracovisko praktického vyučovania Kozmetika

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria