Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Bartošová
Učebňa 17
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adrián Drígeľ
Učebňa 12
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Calík
Učebňa 13
I.N Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miloš Had
Učebňa 09
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kalinčiaková
Učebňa 08
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Lenka Floreková
Učebňa 12
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Zvonárová
Učebňa 13
II.N Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Jančeková
Učebňa 18
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kalinčiaková
Učebňa 27
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Lenka Floreková
Učebňa 13
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Zvonárová
Učebňa 13

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria