Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Zemko Rozvrh
Riaditeľ
riaditelssosdk@gmail.com
 
 
PaedDr. Miroslav Borák Zástupca
zastupcassosdk@gmail.com
 
 
Mgr. Magdaléna Bartošová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
magdarinkaridza@gmail.com
 
 
RNDr. Daniela Bencúrová Rozvrh
Učiteľka
daniebenc@gmail.com
 
 
Ing. Peter Calík Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
calkpeter948@gmail.com
 
 
Mgr. Adrián Drígeľ Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
adrian.drigel46@gmail.com
 
 
RNDr. Lenka Floreková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Triedna učiteľka: III.B
florekovalenka@gmail.com
 
 
Ing. Miloš Had Rozvrh
Triedny učiteľ: I.N
milos.had66@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Jančeková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
maria.jancekova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Kalinčiaková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: III.A
alenakalinciakova@gmail.com
 
 
PaedDr. Augustín Lakoštík Rozvrh
Učiteľ
gustolakostik@gmail.com
 
 
Erika Macková Rozvrh
Majsterka
erikamackova3@gmail.com
 
 
Ing. Anna Matisová Rozvrh
Učiteľka
annamatisova1@yahoo.co.uk
 
 
Bc. Gabriela Prílepková Rozvrh
Majsterka
prilepkovagabriela@gmail.com
 
 
Anna Remková Rozvrh
Majsterka
kadernictvoremkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Dana Teličáková Školská špeciálna pedagogička
telicakova@gmail.com
 
 
Bc. Katarína Ustaníková Rozvrh
Majsterka
ustanikova.katka@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomír Vraniak Rozvrh
Školský digitálny koordinátor
sdkssosdk@gmail.com
 
 
Ing. Janka Zvonárová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: IV.A
jankazvonka@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Žákovičová Rozvrh
Učiteľka
anna.zakovicova@post.sk

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2024

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria