História školy Profil školy Školská dokumentácia Školský vzdelávací program - denné štúdium AKTUÁLNE ODBORY TLAČIVÁ na stiahnutie Vyhodnocovacia správa, hospodárenie SSOŠ

O škole

História školy

Rok

 1991

 • vznik prvého súkromného stredného odborného učilišťa na Orave i na Slovensku. O jeho vznik sa zaslúžil Mgr. Peter Zemko – terajší zriaďovateľ a bývalý riaditeľ školy
 • Vedenie školy sa snažilo od začiatku pripravovať budúcich absolventov na podmienky súčasnej trhovej ekonomiky, preto  odborný výcvik od svojho prvopočiatku sa uskutočňoval na súkromných pracoviskách, pod vedením skúsených odborníkov a skúsených podnikateľov
 • bolo otvorené štúdium nasledovných odborov:  stolár, predavač, murár, mechanik – opravár pre cestné motorové vozidlá, pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo, cukrár
 • 1992/ 2001

 • štúdium žiakov v odbore stolár a predavač

2002/ 2003

 • otvorenie študijného odboru (maturita) – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

2003 /2004

 • otvorenie ďalšieho študijného odboru kozmetik a učebných odborov – kaderník, kuchár, čašník, hostinský

2005 / 2006

 • rekonštrukcia prízemia na prevádzku kaderníctva a kozmetiky
 • otvorenie dvojročného nadstavbového štúdia v študijných odboroch drevárska a nábytkárska výroba zameranie stolárstvo, prevádzka obchodu zameranie vnútorný obchod a odbor vlasová kozmetika.

2006/2007

 • zrušenie platenia školného

2007/ 2008

 • poverená riadením školy Ing. Miroslava Kvasňovská
 • zmena názvu školy na Súkromná stredná odborná škola

2010/2011

 • otvorenie nových študijných a učebných odborov
 • pokračovanie v tradícii uskutočňovať odborný výcvik na súkromných pracoviskách s možnosťou uplatniť sa na trhu práce
 • klásť dôraz na vyučovanie cudzích jazykov s možnosťou uplatniť sa na trhu práce v zahraničí.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria