Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: RNDr. Lenka Floreková
Učebňa: 13
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 3 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Jozef Badin murár
2    František Grobarčík stolár
3    Kristína Hakeľová kaderník
4    Branislav Hubčík murár
6    Matej Chudják stolár
12    Tomáš Pindják stolár
15    Nikola Stašová kaderník
16    Žaneta Stroková kaderník
18    Samuel Žmiják murár
19    Stanislav Strapec stolár
20    Tomáš Forgáč stolár

© aScAgenda 2024.0.1454 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria