Zoznam tried › Trieda II.N

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Mária Jančeková
Učebňa: 18
Odbor: vlasová kozmetika
Počet žiakov: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Andrea Bieňová
2    Jana Borová
4    Sidónia Bulvasová
5    Sára Chromuľáková

© aScAgenda 2024.0.1452 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria