6463 K KOZMETIK - VIZÁŽISTA / KOZMETIČKA - VIZÁŽISTKA KADERNÍK STAVEBNÁ VÝROBA STOLÁR MURÁR OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Aktuálne odbory 2024/2025

6463 K KOZMETIK - VIZÁŽISTA / KOZMETIČKA - VIZÁŽISTKA

Kód a názov študijného odboru: 6446 K Kozmetik (Dokončenie štúdia v tomto odbore vzdelávania v zmysle právnych predpisov platných do 30. septembra 2022 a v zmysle § 5 ods. 4 vyhlášky č. 287/2022 Z.z.)

(6463 K kozmetička- vizážistka, kozmetik- vizážista - od šk. roku 2024/2025 a nasledujúce školské roky.)

                     

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria