História školy Profil školy Školská dokumentácia Školský vzdelávací program - denné štúdium AKTUÁLNE ODBORY TLAČIVÁ na stiahnutie Vyhodnocovacia správa, hospodárenie SSOŠ

O škole

 Profil školy:

Prvá súskromná stredná odborná škola na Orave. Vznikla v roku 1992.

Škola je financovaná zo štátnych dotácií.

V tomto školskom roku študuje v škole cca 120 žiakov.

 

Flexibilita školy

- vznik odborov podľa potreby trhu práce

- vznik odborov podľa požiadavky rodičov a záujmu žiakov

 

Výchovno-vzdelávací proces

Vyučujúci kladú dôraz :

- na samostatnosť a tvorivosť študenta

- k zodpovednosti za svoje vzdelanie a uplatnenie v budúcnosti

 

Cieľ školy:

- dosiahnuť, aby mladí ľudia boli schopní prezentovať seba a svoje názory kultivovaným spôsobom, v zmysle morálnych a ľudských hodnôt

- aby absolvent školy ovládal jeden svetový jazyk, s ktorým sa vie uplatniť v zahraničí  

 

Výhody školy:

- štúdium nie je spoplatnené

- materiál pre prax poskytuje zriaďovateľ

- študenti vykonávajú odbornú prax v blízkosti svojho bydliska, alebo vo svojom bydlisku u skúsených odborníkov a skúsených podnikateľov, ktorí sú zárukou získania praktických  vedomostí a zručností.

- výhodná poloha školy - blízko zastávky, blízko nákupných stredísk,

- typ rodinnej školy vo vzťahu rodič-učiteľ-žiak

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria