• Jarné prázdniny 19. - 23. február 2024

  Oddýchnite si, načerpajte veľa síl.

  Vyučovanie začne v pondelok 26. februára 2024 podľa rozvrhu. Tešíme sa na Vás!

 • 12. - 16. február 2024 lyžiarsky výcvik

  Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov. Počasie bolo super. Veľká pochvala patrí všetkým za správanie, disciplínu, obrovskú snahu a dobrú náladu. Žiaci boli za svoje výkony odmenení. Ďakujeme aj inštruktorom Adriánovi, Miroslavovi, Petrovi a inštruktorke Lenke za ich trpezlivosť a strávený čas na svahu. Nech chuť k lyžovaniu vydrží aj do budúcna. Športu zdar!

 • 1.2.2024 Výchovná prednáška "Obchodovanie s ľuďmi"

  Dňa 1. 2. 2024 sa žiaci I.B, I.N a IV.A triedy zúčastnili prednášky na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Pracovníčky p. Mgr. Valachová a Mgr. Fedorová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie EURES,  oboznámili žiakov so skutočnosťami, na ktoré treba pamätať pri práci v zahraničí a o rizikách s tým spojenými. Žiaci si so záujmom pozreli dokumentárny film – reálne príbehy 4 ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

 • Deň otvorených dverí 2024

  "DOD 2024"

  Súkromná stredná odborná škola v Dolnom Kubíne,

  srdečne pozýva všetkých priateľov, známych aj širokú verejnosť

  na návštevu našej školy dňa 02.02.2024.

 • 21.12.2023 Vianočné dielne

  Vianočné štvrtkové dielne podfarbené koledami, prevoňané čerstvými oblátkami a punčom mali svoje čaro. Žiaci spolu s učiteľmi vytvárali vianočné ozdoby z dreva, papiera, špagátov a skla, plietli náramky šťastia a pochutnávali si na čerstvo upečených oblátkach a ovocnom punči. Z vlastnoručne vyrobených výrobkov mali všetci nesmiernu radosť. Športovo zdatnejší sa zúčastnili stolnotenisového turnaja (žiaci verzus učitelia). Všetci účastníci boli odmenení, víťazi dostali diplom. 

 • 19.12.2023 exkurzia vo firme OKNOTYP, s. r. o., Tvrdošín

  Dňa 19.12.2023 sa žiaci z odboru stolár a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby zúčastnili odbornej exkurziíi vo firme OKNOTYP, s. r. o. v Tvrdošíne. Táto rodinná firma má viac ako 30 ročné skúsenosti, venuje sa hlavne výrobe drevených a drevo hliníkových okien, interiérových a vchodových dverí, schodov a schodíšť. Žiaci získali nové vedomosti, ktoré môžu využiť v praxi.

 • 15.12.2023 "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK"

  Zapojili sme sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", počas novembra a decembra sme zbierali dobrovoľné materiálne príspevky do krabičiek od topánok. Počas návštevy kaderníckeho salóna klientov Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne, ktorá sa uskutočnila 15.12.2023, naši žiaci odovzdali seniorom 19 pripravených balíčkov, aby im tak spríjemnili vianočné sviatky. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek drobnosťou.

 • 14.12.2023 VIANOČNÁ KVAPKA KRVI - "VIANOČNÍ UPÍRI"

  V rámci programu Oravská raketa žiaci IV.A triedy vypracovali projekt s názvom Vianoční upíri, ktorý je zameraný na dobrovoľné darovanie krvi a na zvýšenie osvety o dobrovoľnom darcovstve krvi. Nakoľko je darovanie krvi podmienené vekom (18+), projekt je rozdelený na niekoľko termínov. Prvého termínu dobrovoľného darovania krvi sa zúčastnilo 7 dospelých žiakov – prvodarcov spolu s 3. zamestnancami školy, ktorí patria medzi pravidelných darcov krvi. Krv darovali v Hematologicko - transfuziologickom oddelení DONsP v Dolnom Kubíne. Všetkým ďakujeme za účasť.

 • 8.12.2023 kadernícko - kozmetická súťaž "ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA"

  Aj tento rok sa konala kadernícko - kozmetická súťaž na tému "ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA". Súťažiace si dali naozaj záležať. Účesy, líčenie a doplnky boli dokonalé. Víťazkám gratulujeme, želáme im veľa úspechov v ďalšej tvorbe. Dievčatá boli odmenené diplomom a peknými cenami. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

 • 7.12.2023 "STUŽKOVÁ" II.N triedy

  Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne. Zelená stužka predstavuje nádej, ktorá má pomôcť študentom prejsť maturitnou skúškou.

  Dňa 8.12.2023 sa uskutočnilo slávnostné stužkovanie II.N triedy, odbor vlasová kozmetika. Triedna učiteľka za prítomnosti „krstnej“ pripla dievčatám zelené stužky. Dievčatá z nadstavbového štúdia si pripravili pohostenie a spolu s ostatnými učiteľmi si zaspievali pieseň Gaudeamus igitur. Na záver spoločným prípitkom sme dievčatám popriali veľa úspechov k blížiacej sa maturitnej skúške.

 • 6.12.2023 prednáška "TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ, ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANA"

  V spolupráci s PZ SR sa dňa 6.12.2023 uskutočnila prednáška s policajným preventistom o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže, ktorú viedol kpt. Mgr. Tibor Šándor. Informoval o bezpečnosti a dôležitosti správania sa na cestách, ako treba predvídať a byť pripravený na všetko. Študenti si vypočuli skutočné príbehy zo života, ktoré sa skončili tragicky, dozvedeli o rôznych nehodách z nedbanlivosti, pod vplyvom omamných látok a ich následkoch (boli aj premietnuté krátke ukážky nehôd). Študenti mali aj možnosť vyskúšať si okuliare simulujúce opitosť.

  Okrem zodpovednosti a disciplinovanosti sa preventista venoval aj problematike záškoláctva, šikanovania, kyberšikane (orientácia v kyberpriestore) a zneužívaniu drog.  

 • Mikuláš u nás v škole

  Tradične aj tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertami obdarovali žiakov sladkosťou.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme...

 • 4.12.2023 prednáška "ALKOHOL A FAJČENIE"

  Zaujímavú prednášku o škodlivosti fajčenia a závislosti na alkohole si vypočuli žiaci I.B, I.C, II.A a II.C triedy. Viedla ju PhDr. Beáta Valentínyová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dolný Kubín (Podpora zdravia a výchova zdravia). Žiaci sa dozvedeli o zdravotných rizikách fajčenia a zdravotných a sociálnych rizikách nadmernej konzumácie alkoholu. Prednáška bola zameraná hlavne na prevenciu alkoholu a fajčenia, bola spojená aj s premietaním filmu "Až do dna" o závislosti na alkohole, v ktorom boli výpovede mladých dievčat o závislosti a skupina odborníkov hovorila o škodlivosti alkoholu. Pre žiakov bola určite prínosom, pretože si mohli s použitím špeciálnych okuliarov vyskúšať účinky alkoholu a uvedomiť si jeho negatívny vplyv na ľudský organizmus.

 • Rodičovské združenie 30.11.2023

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať

  • vo štvrtok 30.11.2023,
  • v čase od 13.00 - 16:00 hod. v učebniach našej SSOŠ.

  Tešíme sa na Vás !!!

  Mgr. Peter Zemko - riaditeľ

 • 21.11.2023 READYCON Slovensko 2023

  Dňa 21.11.2023 sa vybraní študenti našej školy zúčastnili na treťom ročníku celoštátneho online vysielania READYCON Slovensko 2023, na tému:                                                        

  Trendy v informačných technológiách.

  V spolupráci s odborníkmi z praxe priniesli renomovaní rečníci našim študentom informácie o kľúčových trendoch a zaujímavých firmách vo vybraných odboroch, s cieľom objavovať budúcnosť pracovného trhu, pomôcť študentom v príprave na budúci svet práce a podporiť ich plynulý prechod od školskej lavice  k zmysluplnej pracovnej pozícii.

  Celá udalosť prebiehala prostredníctvom online vysielania, cez dataprojektor, priamo v triede školy. Dynamické prednášky pozostávali nielen z prezentácií, ale aj mnohých video záberov priamo z praxe. Študenti počas sledovania vysielania vypĺňali pripravené pracovné listy a získali aj vzdelávaciu e-knihu, zameranú na kľúčové trendy v ich odbore a užitočné mimoškolské aktivity.

  Obsah vysielania bol užitočný aj pre dozorujúcich pedagógov.

 • "Inšpirácie 2023" - výstava obrazov v MsKS DK

  Študenti našej školy (triedy I.A, II.A, II.B, III.A, I.N, II.N) boli 13. až 15. novembra 2023 pozrieť práce oravských výtvarníkov (J. Kevešová, B.M. Kolčáková, D. Marček, E. Soukupová, P. Martiš, M. Kostrošová, N. Jányová, A. Žákovičová, B. Jánoš, D. Marček, J. Mazúr, A. Šimáková a ďalší), ktorí sa združujú v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka; ako techniky sú využité najmä kresba (uhoľ, tuš, pero, pastel), maľba (akryl, olej, akvarel), grafika (suchá ihla), fotografia (kyanotypia), kombinované techniky, sklo v kombinácii s kovom, gvaš; z námetov prevláda portrét, figurálna kompozícia, krajina, ročné obdobia, rastlinné i kvetinové motívy, abstrakcia, architektúra, zátišie. 

  Čo sa týka hodnotenia výstavy, študenti viac ocenili realistické námety v porovnaní s abstraktnými, klasické umenie pred moderným; zaujala ich pestrofarebnosť niektorých prác a najmä portrétna tvorba, keďže je im blízka (učia sa kresliť hlavu spredu/zboku, časti tváre, tieňovanie, účesové kreácie a pod.); túto výstavu študenti posúdili pozitívne.

 • Exkurzia "INTERBEAUTY 2023" Bratislava

  V dňoch 10. – 11. novembra 2023 sa na výstavisku Incheba konal populárny medzinárodný veľtrh kozmetiky INTERBEAUTY. Desiatky vystavovateľov ponúkali zaujímavé produkty určené pre krásu, zdravie a dobrý pocit. Konali sa aj vynikajúce šou, v rámci ktorých sa predviedli špičkoví vizážisti, kaderníci a manikéri. Talentovaní mladí ľudia si zmerali svoje zručnosti v rôznych súťažiach.

  V piatok 10. 11. 2023 sa tohto veľtrhu zúčastnili aj žiačky našej školy z učebného odboru kaderník, študijného odboru kozmetik a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika, spolu s majsterkami odborného výcviku. Z výstavy si odniesli množstvo nových informácii, poznatkov a neopakovateľných zážitkov z oblasti kozmetiky a kaderníctva. Už teraz sa tešíme na nasledujúci veľtrh kozmetiky a kaderníctva Interbeauty Bratislava. 

 • Koľko LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

  Kto môže nech sa zapojí...

 • 9.11.2023 spolupráca s Centrom sociálnych služieb Brezovec

  Naša škola nadviazala milú spoluprácu s Centrom sociálnych služieb Brezovec z Dolného Kubína v rámci októbra – mesiaca úcty k starším. Podarilo sa nám to zorganizovať dňa 9.11.2023, kedy klienti zariadenia navštívili náš kadernícky salón.

  Žiačky III. B triedy, odbor: kaderník a žiačky II. N triedy, odbor: vlasová kozmetika pod vedením majsteriek odborného výcviku sa postarali o celkovú úpravu vlasov, ale vyčarovali aj úsmev klientom uvedeného zariadenia.

  V tejto spolupráci budeme pokračovať aj naďalej.

 • 8.11.2023 výchovno - vzdelávací koncert SEX a LÁSKA

  Umelecká agentúra Amos si pre nás pripravila hudobno-výchovný program na tému SEX a LÁSKA. Venovali sa témam sexuálnej výchovy ako sú zodpovedné sexuálne správanie, sexuálna orientácia, menštruačný cyklus, pohlavné choroby a infekcie, promiskuita, ale aj randenie, výber partnera, láska, manželstvo, plánované rodičovstvo, či antikoncepcia. Atmosféra koncertu bola priateľská a prispôsobená mladým ľuďom, najmä výberom piesní. Spojenie spevu, gitarovej hudby, prezentácií a dvoch charizmatických hudobníkov – to skutočne zaujalo a bolo veľkým prínosom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria