• 26.3.2024 kadernícka súťaž v Martine na tému "VESMÍR"

  Dňa 26. 03. 2024 sa naša škola zapojila do kaderníckej súťaže: "SKÚSME TO CEZ VESMÍR", ktorú organizovala SOŠ obchodu a služieb v Martine. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažiacich zo stredných škôl v ŽSK.

  Účesy boli mimoriadne nápadité, svojské a originálne. Ich autorky kreatívne, zručné a nadané. Nezamerali sa len na účes, ale téme zodpovedal celý vzhľad modelky – líčenie, oblečenie, obuv. Všetky dievčatá ukázali svoje nadanie, osobitosť a kreativitu, čím získali nové praktické zručnosti a skúsenosti.

  Ďakujeme našim dievčatám za skvelú reprezentáciu. Hlavne Karin Gondovej z II.B triedy, odbor kaderník a modelke Michaele Smoleňovej z III.A triedy, odbor kozmetik. Samozrejme veľká vďaka patrí aj masterke OVY. 

 • Naša škola a ponožková výzva

  Rozdielne ponožky symbolizujú Svetový deň Downovho Syndrómu, pretože ľudia s Downovým Syndrómom majú o jeden 21. chromozóm v tvare ponožky naviac. Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

  Aj naša škola sa zapojila do ponožkovej výzvy. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

 • 21. marec: Ponožková výzva - svetový deň Downovho syndrómu

  21. marec je svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť obutím ponožiek rôznych farieb. Viac info na:

  https://downovsyndrom.sk/v16/ponozkova%20vyzva

 • 22.3.2024 Biblická olympiáda

  Žiačky z II.A triedy, odbor kozmetik sa zúčastnili biblickej olympiády, v ktorej získali krásne 3. miesto. Gratulujeme!

 • "Mladý stolár 2024"

  Súkromná SOŠ v Dolnom Kubíne sa aj tento rok zúčastnila súťaže zručnosti drevárskych odborov pod názvom "Mladý stolár 2024", v Žiline na SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, dňa 21.3.2024. Našu školu vzorne reprezentovali žiaci 3. ročníka učebného odboru stolár František Grobarčík a Stanislav Strapec. 

 • marec 2024: Naša škola v TV DK

  Naše šikovné kaderníčky zachytené Televíziou mesta Dolný Kubín. Viac na: 

  https://www.youtube.com/watch?v=sUq-JQzwINU&list=PLDeOnyHgPfsxb7IGuvLjqkjxhNz3u8ECu&index=5

   

 • Oravská galéria a Florinov dom

  Počas písomnej časti maturitnej skúšky sa žiaci našej školy zúčastnili výstavy 3 umelcov v Oravskej galérii. Fotograf Vladimír Židlický zobrazuje vo svojej tvorbe nahé ľudské telá. Mladý oravský výtvarník Rudolf Suran sa venuje grafike, akvarelom a dokonale prepracovanej maľbe húb. Marek Ormandík zaujal našich študentov hlavne svojimi veľkoformátovými obrazmi (obraz Tanec smrti má až 7,2m). Mali sme možnosť obdivovať aj sochárske diela Milana Ormandíka.

  Navštívili sme aj Florinov dom, kde sme mali môžnosť vidieť výstavu dejín zdravotnej starostlivosti na území Oravy. Študenti sa oboznámili s liečením a s významnými oravskými lekármi a ľudovými liečiteľmi v minulosti. 

 • 12. - 13. marec 2024 písomná časť maturitnej skúšky zo SJL a ANJ

  Všetkým prajeme, nech dopadne, čo najlepšie...

 • Výstava obrazov v OKS a MsKS od autorov - Juraj Mazúr a Katarína Zemková na tému: „Moja cesta, moje radosti“ (9.2. – 15.3. 2024) a „Buď kreatívny, buď sám sebou“ (1.3. – 31.3. 2024)

  Dňa 4. 3. 2024 študentky II.B a II.A triedy v OKS videli olejomaľby lekára – kardiológa na dôchodku J. Mazúra. Výtvarná tvorba a umenie ho fascinovali už v stredoškolských časoch, čo mu ostalo až do súčasnosti i keď sa im profesionálne nikdy nevenoval. Námetom jeho prác bola hlavne rodina – jeho „radosti“, či už ide o portréty, alebo figurálne kompozície. Z obrazov vyžaruje radosť, optimizmus, hravosť, ktoré sú vyjadrené pestrými farbami a dynamikou pohybu zobrazených postáv. V súčasnosti navštevuje Výtvarný klub pri Oravskej knižnici A. Habovštiaka v D. Kubíne pod vedením Mgr. art. A. Farbákovej, kde sa venuje výtvarnej tvorbe.

       V MsKS mali možnosť vidieť tiež olejomaľby, ale väčších formátov zobrazujúcich lúky plné kvetín, rozkvitnutú krajinu, či dedinu (presnejšie Vlkolínec), len náznak postáv, zvierat, prípadne mesta. Ide najmä o lyrické a abstraktné diela. Autorka využíva pestré žiarivé farby, zväčša neisté tvary, čo vyvoláva hlboké emócie, kreativitu i romantiku. Je absolventkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odboroch história – výtvarná výchova – muzeológia a je zapísaná v Zozname profesionálnych umelcov, ktorý vedie Fond na podporu umenia.

  Čo sa týka hodnotenia, tak študentky zaujala pestrofarebnosť Mazúrových obrazov, tiež dodržiavanie prirodzených proporcií figúry, či tvarov častí tváre pri portrétovaní; čo sa týka Zemkovej ocenili nežné romantické prvky, bohatú farebnú škálu a „kvetinový motív“ v jej tvorbe.

 • Jarné prázdniny 19. - 23. február 2024

  Oddýchnite si, načerpajte veľa síl.

  Vyučovanie začne v pondelok 26. februára 2024 podľa rozvrhu. Tešíme sa na Vás!

 • 12. - 16. február 2024 lyžiarsky výcvik

  Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov. Počasie bolo super. Veľká pochvala patrí všetkým za správanie, disciplínu, obrovskú snahu a dobrú náladu. Žiaci boli za svoje výkony odmenení. Ďakujeme aj inštruktorom Adriánovi, Miroslavovi, Petrovi a inštruktorke Lenke za ich trpezlivosť a strávený čas na svahu. Nech chuť k lyžovaniu vydrží aj do budúcna. Športu zdar!

 • 1.2.2024 Výchovná prednáška "Obchodovanie s ľuďmi"

  Dňa 1. 2. 2024 sa žiaci I.B, I.N a IV.A triedy zúčastnili prednášky na tému: Obchodovanie s ľuďmi. Pracovníčky p. Mgr. Valachová a Mgr. Fedorová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie EURES,  oboznámili žiakov so skutočnosťami, na ktoré treba pamätať pri práci v zahraničí a o rizikách s tým spojenými. Žiaci si so záujmom pozreli dokumentárny film – reálne príbehy 4 ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi.

 • Deň otvorených dverí 2024

  "DOD 2024"

  Súkromná stredná odborná škola v Dolnom Kubíne,

  srdečne pozýva všetkých priateľov, známych aj širokú verejnosť

  na návštevu našej školy dňa 02.02.2024.

 • 21.12.2023 Vianočné dielne

  Vianočné štvrtkové dielne podfarbené koledami, prevoňané čerstvými oblátkami a punčom mali svoje čaro. Žiaci spolu s učiteľmi vytvárali vianočné ozdoby z dreva, papiera, špagátov a skla, plietli náramky šťastia a pochutnávali si na čerstvo upečených oblátkach a ovocnom punči. Z vlastnoručne vyrobených výrobkov mali všetci nesmiernu radosť. Športovo zdatnejší sa zúčastnili stolnotenisového turnaja (žiaci verzus učitelia). Všetci účastníci boli odmenení, víťazi dostali diplom. 

 • 14.12.2023 VIANOČNÁ KVAPKA KRVI - "VIANOČNÍ UPÍRI"

  V rámci programu Oravská raketa žiaci IV.A triedy vypracovali projekt s názvom Vianoční upíri, ktorý je zameraný na dobrovoľné darovanie krvi a na zvýšenie osvety o dobrovoľnom darcovstve krvi. Nakoľko je darovanie krvi podmienené vekom (18+), projekt je rozdelený na niekoľko termínov. Prvého termínu dobrovoľného darovania krvi sa zúčastnilo 7 dospelých žiakov – prvodarcov spolu s 3. zamestnancami školy, ktorí patria medzi pravidelných darcov krvi. Krv darovali v Hematologicko - transfuziologickom oddelení DONsP v Dolnom Kubíne. Všetkým ďakujeme za účasť.

 • 19.12.2023 exkurzia vo firme OKNOTYP, s. r. o., Tvrdošín

  Dňa 19.12.2023 sa žiaci z odboru stolár a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby zúčastnili odbornej exkurziíi vo firme OKNOTYP, s. r. o. v Tvrdošíne. Táto rodinná firma má viac ako 30 ročné skúsenosti, venuje sa hlavne výrobe drevených a drevo hliníkových okien, interiérových a vchodových dverí, schodov a schodíšť. Žiaci získali nové vedomosti, ktoré môžu využiť v praxi.

 • 8.12.2023 kadernícko - kozmetická súťaž "ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA"

  Aj tento rok sa konala kadernícko - kozmetická súťaž na tému "ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA". Súťažiace si dali naozaj záležať. Účesy, líčenie a doplnky boli dokonalé. Víťazkám gratulujeme, želáme im veľa úspechov v ďalšej tvorbe. Dievčatá boli odmenené diplomom a peknými cenami. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

 • 15.12.2023 "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK"

  Zapojili sme sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", počas novembra a decembra sme zbierali dobrovoľné materiálne príspevky do krabičiek od topánok. Počas návštevy kaderníckeho salóna klientov Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne, ktorá sa uskutočnila 15.12.2023, naši žiaci odovzdali seniorom 19 pripravených balíčkov, aby im tak spríjemnili vianočné sviatky. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek drobnosťou.

 • 7.12.2023 "STUŽKOVÁ" II.N triedy

  Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou. Je miestom, kde atmosféra dýcha krásnymi vôňami, elegantnými šatami, dobrou náladou, úsmevmi na tvárach, ale aj očakávaním, ako to všetko dopadne. Zelená stužka predstavuje nádej, ktorá má pomôcť študentom prejsť maturitnou skúškou.

  Dňa 8.12.2023 sa uskutočnilo slávnostné stužkovanie II.N triedy, odbor vlasová kozmetika. Triedna učiteľka za prítomnosti „krstnej“ pripla dievčatám zelené stužky. Dievčatá z nadstavbového štúdia si pripravili pohostenie a spolu s ostatnými učiteľmi si zaspievali pieseň Gaudeamus igitur. Na záver spoločným prípitkom sme dievčatám popriali veľa úspechov k blížiacej sa maturitnej skúške.

 • 6.12.2023 prednáška "TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ, ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANA"

  V spolupráci s PZ SR sa dňa 6.12.2023 uskutočnila prednáška s policajným preventistom o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže, ktorú viedol kpt. Mgr. Tibor Šándor. Informoval o bezpečnosti a dôležitosti správania sa na cestách, ako treba predvídať a byť pripravený na všetko. Študenti si vypočuli skutočné príbehy zo života, ktoré sa skončili tragicky, dozvedeli o rôznych nehodách z nedbanlivosti, pod vplyvom omamných látok a ich následkoch (boli aj premietnuté krátke ukážky nehôd). Študenti mali aj možnosť vyskúšať si okuliare simulujúce opitosť.

  Okrem zodpovednosti a disciplinovanosti sa preventista venoval aj problematike záškoláctva, šikanovania, kyberšikane (orientácia v kyberpriestore) a zneužívaniu drog.  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria