6463 K KOZMETIK - VIZÁŽISTA / KOZMETIČKA - VIZÁŽISTKA KADERNÍK STAVEBNÁ VÝROBA STOLÁR MURÁR OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Aktuálne odbory 2024/2025

STAVEBNÁ VÝROBA

 

Kód a názov učebného odboru: 3686 F stavebná výroba

Štúdium je určené pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako 9. ročníku štúdia.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria