Prijímacie pohovory

Priebeh a organizácia

Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Dôležité termíny:

 • do 28. 2. 2024 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v SŠ
 • do 20. 3. 2024 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
 • 2. 5. 2024 (podľa potreby aj 3. 5. 2024) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 6. 5. 2024 (podľa potreby aj  7. 5. 2024) – 2. termín prijímacích skúšok
 • dňa 17. 5. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
 • najneskôr do 22. 5. 2024 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdiu zákonným zástupcom

 

Prijímacie pohovory pre školský rok 2024/2025

V školskom roku 2024/2025 plánujeme prijať žiakov do uvedených študijných a učebných odborov:

 • 3341 K     Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
 • 6463 K     Kozmetik - vizážista / Kozmetička - vizážistka
 • 6456 H     Kaderník  / Kaderníčka
 • 3355 H     Stolár
 • 3686 F     Stavebná výroba
 • 6488 H     Pracovník v gastronómií / Pracovníčka v gastronómií

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria