• Oravský priehradný múr

  Navštívili sme priehradný múr Oravskej priehrady. Práve v týchto dňoch si pripomíname 70 rokov od spustenia tohto diela. Dozvedeli sme sa, že hlavnou funkciou vodného diela Orava je akumulácia vody na zlepšenie prietokov a zadržanie špičiek  povodňových prietokov. Priehradný múr sa nachádza pod bývalým sútokom Bielej a Čiernej Oravy.  Projekt vypracoval architekt Pavol Andrík. K prvému výkopu základov priehrady došlo 11. októbra 1941. Práce na stavbe však nepokračovali, pretože vznikol celý rad problémov v súvislosti s objavením minerálnej vody, ktorá rozleptávala betón, preto došlo k opätovnému prepracovaniu projektov a až na základe nového projektu z roku 1943 sa pokračovalo so stavebnými prácami. Napriek všetkým ťažkostiam stavbu vodného diela slávnostne dokončili a prvá Kaplanova turbína bola spustená 2. mája 1953. S dokončovaním stavebných prác sa pokračovalo až do roku 1954. Po napustení priehrady ostali pod vodnou hladinou obce Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ľavkov, Ústie nad Oravou a dve tretiny Námestova, preto nie je v Námestove historické centrum. Nad hladinou Oravskej priehrady ostalo len návršie s barokovým kostolom a kalváriou, ktoré kedysi tvorilo dominantu obce Slanica. V interiéri kostola je od roku 1973 expozícia zbierok Oravskej galérie.

  Prešli sme chodbami múru, napili sa železitej a sírovej vody a zároveň sme sa dozvedeli veľa užitočných informácií o histórii a funkcii múru. Najzaujímavejším miestom bola chodba, ktorá je prekrytá 2 m betónu a nad ňou sa nachádza asi 27 m vody.

  Oravská priehrada je najväčším vodným dielom na Slovensku – s objemom (375 miliónov m3) a rozlohou (34,32 km2 pri maximálnom naplnení priehrady). Najväčšiu hĺbku 38 metrov dosahuje pri priehradnom múre, priemerná hĺbka v jazere je 15 metrov. Viditeľná časť priehradného múru je 30 metrov vysoká, no pod zemou sa ukrýva ďalších 20 metrov.

 • Celoštátna súťaž v poskytovaní prvej pomoci

  Zúčastnili sme sa sprievodného programu, ktorý pripravila Stredná zdravotnícka škola v Dolnom Kubíne.

  Spolu so žiakmi sme navštívili Bajčiovskú vežu, absolvovali zaujímavé prednášky, ktoré si pripravili Hasiči z DK a Ozbrojené sily SR s ukážkou ich práce a vybavenia (vybavenie hasičského auta na zásahy pri vyprosťovaní osôb pri autonehodách, hydraulické nožnice, zbrane, poľná nemocnica a pod.).

  Žiaci, ktorí chceli zažiť trochu adrenalínu a nebáli sa overiť si svoje schopnosti, absolvovali Escape room SZŠ DK (miestnosti: Skafander a motýľ, Liečivá príroda, Prvá pomoc bez lekárničky, Vidíme hmatom, Skauting, Sila slova).

  Svoje zdravie si mohli žiaci skontrolovať na stanovišti Monitoring zdravia, kde žiačky SZŠ DK merali vitálne funkcie.

  Zároveň sme absolvovali prehliadku zásahov tímov zo zdravotníckych škôl z celého Slovenska, ktoré museli pri konkrétnych situáciách a zraneniach podať čo najrýchlejšie odbornú zdravotnícku prvú pomoc.

 • Účelové cvičenie - Párnické jazerá, vysielač Brezovec

 • Ústna časť MS - odbor Kozmetik, Podnikanie v remeslách a službách

 • Exkurzia vo firme AMICO drevo, Oravský Podzámok

  Dňa 01.6.2023 sa študenti II.B stolári a III.A operátori DNV zo Súkromnej SOŠ v Dolnom Kubíne zúčastnili spolu s odborným učiteľom Ing. Petrom Calíkom exkurzie vo firme AMICO DREVO s.r.o v Oravskom Podzámku.
  Firma Amico drevo vo svojich prevádzkach realizuje porez piliarskych výrezov s triedením reziva, jeho ukladaním a následným sušením vo vlastných sušiarňach. Celý proces je poloautomatizovaný s minimálnou obsluhou pracovníkov. Vysušené rezivo firma spracováva pre vlastnú potrebu pre výrobu šalovacích dielcov. Suché rezivo sa spracováva od skracovania, frézovania, lepenia nosníkov s následným rezaním lamiel, cez skladanie lamiel
  do veľkoplošných dielcov a lisovaním. Po zalisovaní sú dielce delené rezaním na konkrétne rozmerzy šalovacích dielcov, balené, skladované a expedované k zákazníkom. 
  Cieľom odbornej exkurzie bolo, aby žiaci videli kompletnú výrobu reziva a následné jeho spracovanie , výrobu škárovky a konštrukčných dosiek, s čím boli už teoreticky oboznámení v škole a mali možnosť vidieť túto výrobu v reálnej prevádzke. 

 • Praktická časť MS - odbor Kozmetik, Podnikanie v remeslách a službách

 • Digitálne vybavenie na školy

  V rámci Národného projektu "Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19" k nám prišla zásielka s digitálnym vybavením určená na vzdelávací proces v stredných školách. ĎAKUJEME!!!

 • 2. kolo prijímacích skúšok

  2. kolo je určené pre žiakov, ktorí sa neumiestnili z rôznych dôvodov v 1. kole prijímacieho konania ani na jednu zvolenú strednú školu (napr. nevyhoveli kritériám SŠ).  

  Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024 budeme realizovať elektronicky prostredníctvom EduPage - školského informačného systému. 

   

  Oznamenie_o_konani_2._kola_prijimacich_skusok(1).pdf

 • Beseda s preventistom policajného zboru

  Aktuálne témy dnešnej mládeže. Právne vedomie, prevencia – alkohol, drogy a trestno-právna zodpovednosť.

 • Predĺženie platnosti preukazov ISIC (prolongácia známka)

 • Nadstavbové štúdium

 • Oznámenie o konaní 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024

 • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu cez ISIC

 • Súťaž zručnosti murárov Považia s firmou HELUZ

 • Deň otvorených dverí - Hasičský a záchranný zbor v Dolnom Kubíne

 • Monitoring zdravotného stavu - prednáška Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne

 • Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne aktívy

  Oznamujeme všetkým rodičom a zákonným zástupcom žiakov školy, že

  dňa 9.5.2023

  od 13:00 do 15:30 hod.

  sa uskutoční plenárne zasadnutie ZRPŠ a zároveň aj triedne aktívy.

  Teší sa na Vás pedagogický vzor SSOŠ.

   

                                                                             Mgr. Peter Zemko, riaditeľ školy

 • Celoštátne kolo SKILLS SLOVAKIA - stolár

  Na celoštátnej súťaži Skills Slovakia sa Súkromná SOŠ v Dolnom Kubíne umiestnila na 4. mieste.

  Do celoštátneho kola postúpili víťazné školy z oblastných kôl, ktoré sa uskutočnili v marci na školách v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Za Súkromnú SOŠ Dolný Kubín súťaže sa zúčastnili žiaci Patrik P. a Jozef Ž. z 3.A triedy, odbor - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
  Súťaž sa realizovala v dňoch 26.4. a 27.4.2023 do 12:00 hod. Za každú školu súťažili dvaja žiaci, ktorí pracovali na spoločnom výrobku podľa výkresovej dokumentácie. Postup práce, kvalitu opracovania a dodržiavanie BOZP sledovala a hodnotila trojčlenná nezávislá komisia z radov sponzorov a odborníkov z praxe.

 • Workshop - deň Zeme

  Dňa 24.4.2023 sa uskutočnili aktivity ku Dňu Zeme (ekoplagát a ilustrácie prác ku Dňu Zeme – šetrenie prírodných zdrojov, ochrana životného prostredia, separovanie odpadov, recyklácia).

 • Oravské múzeum - Deň Zeme

  V Oravskom múzeu P.O. Hviezdoslavova v Dolnom Kubíne boli študentom pri príležitosti ku Dňu Zeme pustené dokumentárne filmy o prírodnom prostredí Oravy: „Poľovníckymi chodníkmi Babej hory“, dokumentárne video o kriticky ohrozených rastlinných druhoch, prezentácia o hubách (so zaujímavým komentárom o nich, čo sú huby, kde, kedy, ako rastú huby, boli spomenuté aj zaujímavé mykologické nálezy z Oravy, ako napríklad, že na Orave je cez 5000 makroskopických húb,..). Túto prednášku viedol Ing. Peter Tomáň.

  Prednáška bola doplnená zvučkami zvierat, ktoré študenti mali hádať a na záver bol kvíz o ŽP. Rozlúčili sa s nami krásnou vetou: „Vážme si a zachovajme naše prírodné bohatstvo“.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria