Prijímacie pohovory

II. KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV_2024

 
 
Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že naša škola SSOŠ DK, uskutoční II. kolo prijímacích pohovorov pre žiakov, kt. sa z rôznych
 
príčin nedokázali umiestniť na strednú školu, dňa: 20.06.2024. V prílohe nájdete zoznam učebných aj študijných odborov, kde
 
máme ešte voľné miesta na štúdium. 
 
Naša škola ponúka aj internát.
 
V prípade záujmu okamžitej prehliadky, disponuje škola virtuálnou prehliadkou školy TU: https://sukromnaskolazemko.edupage.org/text23/
 
 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria