Prijímacie pohovory

Tlačivá

Prihláška na štúdium na strednej škole

Prihlášku musia podpísať všetci zákonní zástupcovia. Urobiť tak môžete vytlačením a podpísaním nasledovného dokumentu:

Dokument navyše umožňuje škole oznámiť “preferovaný kontakt”. Ak tak urobíte, ďalšie dokumenty, napríklad potvrdenie nástupu, bude stačiť ak podpíše iba preferovaný kontakt. Po skončení prijímačiek Vám stredná škola pošle papierovo jedno rozhodnutie, nemusíte ísť dvakrát na poštu a ušetríte prácu strednej škole.

Preferovaný kontakt sa týka iba podpisovania nástupu a doručovania papierového rozhodnutia o prijatí podpísaného riaditeľom strednej školy. Počas prijímačiek bude EduPage doručovať správy aj náhľady rozhodnutia o prijatí od strednej skoly obidvom uvedeným zákonným zástupcom. Každý dostane správu do svojho EduPage konta a zároveň sa pre istotu pošle aj email. Je preto dobré uviesť kontakty a správny email na obidvoch zákonných zástupcov. V prípade núdze Vás stredná škola bude kontaktovať telefonicky – uveďte prosím aj Vaše platné telefónne číslo.

Ak má dieťa jedného zákonneho zástupcu, alebo ak z objektívných príčin nemôžete dodať oba podpisy, vyberte možnosť “podpisujem ako jeden zákonný zástupca“ a priložte jeden z dokumentov:

Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžete pripojiť dokumenty teraz, EduPage Vám umožní prihlášku elektronicky poslať, avšak budete musieť doručiť strednej škole podpisy / čestné vyhlásenie / kópiu rozhodnutia súdu neskôr.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria