Maturitný rozvrh 2024

INFORMÁCIE o MS v škoslkom roku 2023/2024

 

Milí maturanti,    v prílohách  nájdete  informácie o maturitných  skúškach  v školskom  roku  2023/2024

 

Termíny riadneho skúšobného obdobia a termíny mimoriadneho skúšobného obdobia pre konanie maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024

MS_2024_terminy-1.pdf

 

Usmernenie k zverejneniu maturitných zadaní

Vyhlásenie o autorstve (nucem.sk)

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre EČ a PFIČ MS 2012/201 3 (nucem.sk)

 

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úrovne B1

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2012/2013 (nucem.sk)

Všetky informácie nájdete na stránkach NÚCEM

2023/2024 | NUCEM

 

 

Marcový riadny termín EČ a PFIČ MS 2024

 

 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 

Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. 4. 2024.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. 9.2024.

Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2023 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 13. mája 2023 do 14. júna 2024.

 

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

 

Trvanie PFIČ MS: 150 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,  z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

 

Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedajú test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 100 minút

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

 

Trvanie PFIČ MS: 60 minút

Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

 

Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy, súbory tém a zadania vypracované v slovenskom jazyku, s výnimkou testov z cudzích a druhých vyučovacích jazykov.

Testy a zvukové nahrávky z cudzích jazykov budú vytvorené pre úroveň B1 v príslušnom cudzom jazyku, okrem všeobecných pokynov a pokynov k jednotlivým častiam testu, ktoré budú v slovenskom jazyku.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselné hodnoty v 3. – 6. stĺpci vyjadrujú dĺžku trvania v minútach

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria