Maturitný rozvrh 2024

Rozpis  MS  2024

Rozpis MS 2024

Riadny termín EČ a PFIČ MS

Dátum

Predmet

 12. 03. 2024

Slovenský jazyk a literatúra

 13. 03. 2024

Anglický jazyk

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční: 09. 04. 2024 - 12. 04. 2023 a 03. 09. 2024 až 06. 09. 2024

 

PČOZ MS / praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky /

Kód odboru

Študijný odbor

Termín

3341 K ODNV 15. - 17. 05. 2024

6426 L

Vlasová kozmetika

16. 05. 2024

6446 K

Kozmetik

16. - 17. 05. 2024

 

TČOZ MS / teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky /

Kód odboru

Študijný odbor

Termín

3341 K ODNV 03. - 06. 06. 2024
6426 L Vlasová kozmetika

03. - 06. 06. 2024

6446 K

Kozmetik

03. - 06. 06. 2024

 

UFIČ MS / ústna forma internej časti maturitnej skúšky /

Predmety: Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

 

Kód odboru

Študijný odbor

Termín

3341 K ODNV  03. - 06. 06. 2024
6426 L Vlasová kozetika

 03. - 06. 06. 2024

6446 K

Kozmetik

 

Akademický týždeň: 27.05 - 31.05.2024

 

Informácie o priebehu marcového termínu MATURITY 2024

 2024/čas

 

Slovenský jazyk

a literatúra

trieda

 

skupina

 

miestnosť

 

 

 

 

 

 

EČ MS

100 min

 

prestávka

 

PFIČ MS

150 min

     
     

2024

 

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

trieda

 

skupina

 

miestnosť

 

 

 

 

12.20 – 15.30

 

EČ MS

100 min

 

prestávka

 

PFIČ MS

60 min

     

 

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční:

 

 

Príchod do školy v deň písomnej MS do 8.30 hod.

Slušné oblečenie, platný občiansky preukaz a vhodné písacie potreby (guličkové modré negumovateľné pero).

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria