Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Peter Calík
Učebňa: 13
Odbor: stavebná výroba
Počet žiakov: 4, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 1 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karin Bublavá
2    Eduard Graňák
3    Štefan Poláčik
4    René Tauc

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria