Zoznam tried › Trieda I.N

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: Ing. Miloš Had
Učebňa: 09
Odbor: podnikanie v remeslách a službách
Počet žiakov: 8, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Dáša Bodoríková
2    Adam Chomistek
3    Alexandra Lachová
4    Timotej Mudroň
5    Erika Odleváková
6    Dominika Sivčáková
7    Andrea Snováková
8    Helena Strkáčová

© aScAgenda 2024.0.1454 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria