Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: RNDr. Lenka Floreková
Učebňa: 12
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Eliška Furindová kaderník
2    Karin Gondová kaderník
3    Mária Kahaníková kaderník
5    Tomáš Mudroň stolár
6    Lea Mulinková kaderník
7    Bianka Nuttová kaderník
9    Natália Remešová kaderník
10    Matej Rosinský stolár
11    Oliver Sunega stolár
12    Matej Šimov stolár
13    Jana Šrobová kaderník
14    Karin Trančová kaderník
15    Monika Ujčeková kaderník
16    Adam Vajdák stolár

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria