Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Kalinčiaková
Učebňa: 08
Odbor: kozmetik
Počet žiakov: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Janka Gvorová
2    Soňa Kovaľová
3    Vanesa Kukucová
5    Timea Martišová
6    Simona Plaskúrová
7    Slávka Tomašáková
8    Samantha Vojtěchová
9    Soňa Vrabčeková
10    Lucia Gašpieriková

© aScAgenda 2024.0.1452 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria