Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Kalinčiaková
Učebňa: 27
Odbor: kozmetik
Počet žiakov: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Demetriou
2    Sofia Kovalčíková
3    Vanesa Kubisová
4    Michaela Smoleňová
6    Lucia Ujčeková
7    Michaela Mešková
8    Michaela Zelencová

© aScAgenda 2024.0.1452 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria