Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Adrián Drígeľ
Učebňa: 12
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 4 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Ema Gajdošová kaderník
2    Nikoleta Gemeľová kaderník
3    Janka Hubjaková kaderník
4    Samuel Kajda stolár
5    Sebastián Ivanov stolár
6    Karolína Javornícka kaderník
7    Gabriela Kavoňová kaderník
8    Monika Kolčáková kaderník
9    Semira Machalová kaderník
10    Vanesa Pikošová kaderník
11    Sandra Podoláková kaderník
12    Tatiana Rypáková kaderník
14    Lucia Sochová kaderník
15    Klaudia Kristína Szczepańska kaderník
16    Sebastián Vŕbik stolár
17    Patrik Zarevúcky stolár

© aScAgenda 2024.0.1452 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria