Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CI.NII.AII.BII.CII.NIII.AIII.BIV.A
Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Bartošová
Učebňa: 17
Odbor: kozmetik
Počet žiakov: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lea Drengubiaková
2    Ivana Durčáková
3    Sofia Havrilová
4    Paulína Jančová
5    Estera Janotíková
6    Viktória Juríková
7    Ema Kolenčíková
8    Michaela Kopáčková
9    Sabina Laura Ledecká

© aScAgenda 2024.0.1454 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria